fbpx

Baklava Box

Assorted Lavand Artisanal Baklavas (16 pcs)
Assorted Lavand Artisanal Baklavas (20 pcs)
Assorted Lavand Artisanal Baklavas (25 pcs)
Assorted Lavand Artisanal Baklavas (24 pcs/400 grams)
Assorted Lavand Artisanal Baklavas (19 pcs/350 grams)
Assorted Lavand Artisanal Baklavas (16pcs/260 grams)

Showing all 6 results